لیست قطعات پيچ ومهره(HIC)

كد كالانام كالا
5885پيچ دستگيره مچي پرايد
5889پيچ درب سوپاپ پرايد(كوتاه)
5888پيچ درب سوپاپ پرايد (بلند)
5853پيچ سيلندر ترمز چرخ پرايد(بلند)
5852پيچ سيلندر ترمز چرخ پرايد(كوتاه)
5870پيچ دو شاخه كلاج پرايد
5886پيچ قاب تسمه تايم پرايد
5858پيچ شلگير پرايد
5875پيچ دور كارتل پرايد
5871پيچ سرسيلندر پرايد
5893پيچ دياق اكسل به بدنه پرايد
5897پيچ گل پخش كن پرايد
5848پيچ كارتل پرايد
5901واشر رام جلو بزرگ
5902واشر رام عقب كوچك
5873پيچ فرايويل پرايد
5991پيچ جك بند پرايد
5980پيچ و مهره دوسر رزوه منيفولد پرايد
5878پيچ قفل ستون پرايد
5874پيچ واتر پمپ پرايد
5896پيچ چهارشاخ جعبه فرمان پرايد
5859پيچ گلگير پرايد (كوتاه)
5860پيچ گلگير پرايد (بلند)
5849پيچ و مهره شاتون پرايد
5898پيچ و مهره دو سر رزوه گلويي اگزوز
5868پيچ و مهره دو سر روزه منبع اگزوز
5883پيچ سيني چراغ سبز
5887پيچ زيرباطري پرايد
5890پيچ ديسك چرخ جلو پرايد
5891پيچ ديسك كلاج پرايد
5857پيچ رام عقب پرايد(زرد)
5907پيچ طبق بلند به شاسي
5850پيچ و مهره طبق پرايد
5862پيچ و مهره كمك فنر عقب پرايد
5861پيچ و مهره كمك فنر جلوي پرايد
5884پيچ خودكار گوشه سبز
5895پيچ و مهره بوش اكسل كوتاه(4گوش)
5877پيچ زبانه درب پرايد
5872پيچ سر ميل سوپاپ پرايد
5854پيچ هواگيري چرخ جلو پرايد
5855پيچ هواگيري چرخ عقب پرايد
5879پيچ خودكار پاركابي و داشبورد
5881پيچ ميل انگشتي پرايد
5880پيچ و مهره ليور دنده پرايد
5979پيچ رگلاژ دينام پرايد
5870پيچ دوشاخه كلاج پرايد
5977پيچ محور چرخ عقب پرايد
5976پيچ هواكش انژكتور پرايد
5975پيچ استارت پرايد
5973پيچ قاب دور ضبط پرايد
5867پيچ بغل اگزوز پرايد
5882پيچ پايه صندلي پرايد
5915دسته سيم راهنماي گلگير پرايد
5483مهره پلوس
5865مهره محور چرخ عقب قديم پرايد(چپگرد)
5863مهره محور چرخ عقب جديد پرايد(چپگرد)
5899مهره تنظيم سيم ترمز دستي
5900مهره هلالي سيم كلاج
5863مهره محور چرخ عقب جديد (راستگرد)
5970مهره سيبك فرمان (چاكدار)
5963مهره شماره 6 واشردار
5964مهره شماره 8 واشردار
5965مهره شماره 10 واشردار
5966مهره شماره 12 واشردار