لیست قطعات موتوری (سوخت آما )

1104055واتر پمپ پرايد
1204042واتر پمپ پژو 405
1404016واتر پمپ پژو 206 (TU5) (19 دندانه)
1304039واتر پمپ پژو 206 (TU3)
1304040واتر پمپ پژو 206 (TU3) باساپورت
1504020واتر پمپ پيكان
1604030واتر پمپ نيسان
1404001اويل پمپ پژو 206 (TU5) (21 دندانه)
1204001اويل پمپ پژو 405
1104001اويل پمپ پرايد
1904001اویل پمپ تیبا
1404002پایه فیلتر روغن پژو 206 (TU5)
1404003کارتر روغن پژو 206 (TU5)
1304020درپوش ترموستات پژو 206 (TU3)
1104023دريچه گاز كامل پرايد (زیمنس) یورو 2
1104024دريچه گاز كامل پرايد (زیمنس) یورو 4
1904002دریچه گاز تیبا
1304041ساپورت واتر پمپ 206(TU3)