لیست قطعات خنک کننده(HIC)

كد كالانام كالا
3105بخاری کامل
3206پوسته بخاری با گوشواره
3193پروانه فن دو دور
3194پروانه فن رادياتور4 پر
4750پروانه فن کولر ساندن
3196پروانه فن كولر 86
3195پروانه فن کولر پاناسونیک قدیم
3201پمپ شیشه شور سیم بلند
4495پمپ شیشه شور سیم کوتاه
3319چشم شيشه شور
5959خرطومي هواي سمت راست داشبورد131(270)
5960خرطومي هواي سمت چپ داشبورد131(280)
4840درب 4 تیکه منبع اضافه با مواد EPDM
5155درب رادياتور
4813درب رادياتور پليمري مشكي
3446درب منبع آب اضافي
3449درب منبع آب شيشه شور
4876دیاق فن تک دور پلیمری
3518دياق فن دو دور
3519دياق فن رادياتور فلزي
3523دياق فن كولر ساندن
3522دیاق فن کولر 86
3521دیاق فن کولر پاناسونیک قدیم
3557رادياتور بخاري
4842شیلنگ بخاری خم دار انژکتور
4841شیلنگ بخاری صاف جدید انژکتور
3836شيلنگ U
3841شيلنگ بالاي رادياتور
3845شيلنگ بخاري خم دار قدیم
3846شيلنگ بخاري صاف قدیم
3850شيلنگ پائين رادياتور
4919شیلنگ پائین رادیاتور انژکتور
5646شیلنگ پائین رادیاتور یورو 4
4918شیلنگ آرامش
4916شیلنگ بخار روغن کاربراتور
3285شیلنگ بخار روغن انژکتور
4917شیلنگ درب قاب سوپاپ کاربراتور
4924شیلنگ سولونوئید به منیفولدA
4925شیلنگ سولونوئید به منیفولدگاز سوز
4926شیلنگ تخلیه آب اپراتور کولر
4927شیلنگ آب رادیاتور به منبع انبساط
5689شیلنگ آب گرم رگلاتور CNG
4928شیلنگ سوخت و ترمز انژکتور CM42
4929شیلنگ درب منبع انبساط زانویی 90
4930شیلنگ خلاء
4931شیلنگ کنیستر CM39
4932شیلنگ بخاری کج تیبا
4933شیلنگ بخاری راست تیبا
4934شیلنگ بخارات تیبا
4938شیلنگ برگشت سوخت نسیم
3313شیلنگ درب قاب سوپاپ انژکتور
3298شیلنگ درب قاب سوپاپ گاز سوز
5644شیلنگ باک یک جداره ضد بنزین 43 سانت
3288شیلنگ تبخیر بلند 35 سانت CNG
5937ضربگير پايه رادياتور
3966قاب اوپراتور ساندن
4885کانال کولر زیر فرمان 835
5790کانال هوای سمت راست داشبورد72X
5958كانال بخاري سمت راست داشبورد پرايد صبا18X
5961كانال هواي مياني سمت راست داشبورد 131(720)
5962كانال هواي مياني سمت چپ داشبورد 131(820)
5178کنترل بخاری بدون کلید AC صبا
5726کنترل بخاری 131
5727کلید سلکتور صبا
5728کلید سلکتور 131
4790لوله فرعي آب زرد با بست و شيلنگ
4791لوله فرعي آب سبز با بست و شيلنگ
4210لوله فرعي آب زرد یورو 4
4211لوله فرعي واتر پمپ ضخيم
5992لوله مخزن شيشه شوي انژكتور (جديد)
4753مقاومت فن المنتي
4756مقاومت فن سراميكي
4256منبع آب اضافي
5847منبع آب اضافي جديد پيچي
4265منبع شيشه شور جديد با لوله
4264منبع شيشه شور كتابي
4267منبع شیشه شور کاربراتوری
5487موتور فن تک دور
4751موتور فن دو دور
4281موتور فن کامل با دیاق و پروانه
3920موتورفن کامل دو دور با دیاق و پروانه
4914مجموعه موتور فن کولر ساندن
4746مجموعه موتور فن پاناسونیک قدیم
4915مجموعه موتور فن کولر 86
4279موتور بخاری با پروانه
4324واتر پمپ