لیست قطعات تزیینی(HIC)

كد كالانام كالا
3001آبگير بيروني عقب L
3002آبگير بيروني عقب R
3003آبگير داخلي عقب L
3004آبگير داخلي عقب R
3005آبگير شيشه جلو بيروني L/R
3007آبگير شيشه جلو داخلي L
3006آبگير شيشه جلو داخلي R
3008آبگير شيشه کامل
4679آفتابگير پايه پلاستيكي طرح قديم طوسيL
4680آفتابگير پايه پلاستيكي طرح قديم طوسيR
3084آفتابگير پايه پلاستيكي طرح قديم كرم R
3083آفتابگير پايه پلاستيكي طرح قديم كرم L
4908آفتابگير پايه پلاستيكي طرح جدید طوسی L
4909آفتابگير پايه پلاستيكي طرح جدید طوسی R
4906آفتابگير پايه پلاستيكي طرح جدید کرم L
4907آفتابگير پايه پلاستيكي طرح جدید کرم R
4775آفتابگير پايه فلزي طوسي طرح قديم L
4776آفتابگير پايه فلزي طوسي طرح قديم R
4725آفتابگير پايه فلزي كرم طرح قديم L
4726آفتابگير پايه فلزي كرم طرح قديم R
3107بخواب صندليL
3108بخواب صندليR
3256ترمزدستي كامل شركتي
4474تودري 131 كامل با دستگیره
3267تودري 132
3273تودري كامل درجه 1 شركتي
3275توسقفي 4درب
4941توسقفی 111
3279جا سيگاري جلو
1166جا سیگاری عقب 131و 141
3318چرم بالا تودری
3310چراغ سقفی
3312چراغ نمره عقب
5926چراغ استپ ترمز 131
3414داشبورد کامل صبا
5640داشبورد کامل 131
3426درب داشبوردكامل
5639درب داشبوردكامل 131
4816دستگیره درب از داخل
3471دستگیره شیشه بالا بر
3468دستگيره درب از بيرون R
3465دستگيره درب از بيرون L
5166دستگيره درب از داخل 131 R
4712دستگيره درب از داخل L 131
5788دستگيره سقف پرايد131
5712دسته راهنما
4903رو بوقی فرمان 131
4904رو بوقی فرمان 141
3608رو بوقی فرمان صبا
3613روكش درب داشبورد تكي
5638روکش درب داشبورد 131
4369زه اطراف 132 خام
3636زه اطراف جديد
3647زه بالا ي شيشه L
3648زه بالاي شيشه R
3649زه بغل شيشه L
3650زه بغل شيشه R
3651زه پايين شيشه جلو
5795زه پايين شيشه جلوپراید ( طرح جدید )
3658زه سقف 4درب L
3659زه سقف 4درب R
1324زه سقف 4درب جدید L
1325زه سقف 4درب جدید R
3660زه سقف 5درب L
4785زه سقف 5درب R
5993زه سقف پرايد 141 چپ
5994زه سقف پرايد 141 راست
5995زه سقف پرايد هاچ بك (طرح جديد-راست)
5996زه سقف پرايد هاچ بك(طرح جديد-چپ)
5997زه سقف وانت (151-چپ)
5598زه سقف وانت (151-راست)
3661زه شيشه عقب 4درب
3669ساعت دیجیتالی با نور سبز
5716ساعت دیجیتالی با نور سفید
5715ساعت دیجیتالی با نور آبی
3690سری دسته دنده صبا طوسی
5786سري دسته دنده صبا مشكي
5941سري دسته دنده 141
5957طاقچه عقب پرايد 111 (طرح قديم )
3883طاقچه عقب 111طرح مرواريد
3881طاقچه عقب 4 درب
3882طاقچه عقب 5 درب
4891غربیلک 131
3911غربيلك فرمان 141
4695غربيلك فرمان GTX
5389فندک
3968قاب بالاوپائين فرمان
5660قاب بالاوپائين فرمان 131
4012قاب نمره عقب صبا
5688قاب نمره عقب هاچ بك با قطعه برقي كامل
4896قاب پاركابي جلو L و R
4897قاب پاركابي عقب L و R
3986قاب دورضبط
3988قاب دوركيلومتر
3994قاب ستون ازبيرون L
3995قاب ستون ازبيرون R
3996قاب ستون وسط بالا قديم چپ
3997قاب ستون وسط بالا قديم راست
3998قاب ستون وسط پايين قديم چپ
3999قاب ستون وسط پايين قديم راست
5931قاب ستون از داخل پايين جديد چپ
5932قاب ستون از داخل پايين جديد راست
4000قاب ستون جلو كرم چپ
4001قاب ستون جلو كرم راست
4440قاب ستون جلو طوسي چپ
4441قاب ستون جلو طوسي راست
4879قاب کلید شیشه بالا بر تک پل 131
4878قاب کلید شیشه بالا بر دو پل 131
4010قاب لچكي عقب L
4011قاب لچكي عقب R
4444قاب لچكي عقب طوسی L
4445قاب لچكي عقب طوسی R
4031قفل U کمر بند
4763كليد شيشه بالا بر تك پل 131
4866كليد شيشه بالا بر تك پل 141
4070كليد شيشه بالا بر تك پل معمولی
4764كليد شيشه بالا بر دو پل 131
4867كليد شيشه بالا بر دو پل 141
4071كليد شيشه بالا بر دو پل معمولی
5424كليد گرمکن شیشه عقب 132 قدیم
4066كليد گرمکن شيشه عقب 131 و 132 جدید
5425كليد گرمکن شيشه عقب صبا
5645کلید A/C کولر صبا
5832کلید A/C کولر X100
1531کلید آنتن
4088كنسول ترمز دستي
4483كنسول ترمز دستي 131
4482كنسول جلو 131
4716كنسول فول جا ليواني دار
4089كنسول فول قديم
5834كمربند جلو صبا آويز قديم راست
4075کمر بند جلو صبا آویز قدیم چپ
4076کمر بند جلو صبا آویز جدید L
4096کمر بند جلو صبا آویز جدید R
4077کمر بند جلو L X100
4078کمر بند جلو R X100
5939گردگير كنسول ترمز دستي 131 جديد
5938گردگير كنسول جلو جديد
4227ماهوتي شيشه جلو L/R
4747ماهوتي شيشه عقب L/R
4238مچي جلو درجه يک L
4239مچي جلو درجه يک R
4241مچي عقب درجه يک
4754نمدي درب موتور