لیست سوخت اما (انتقال سرعت)

1103007مجموعه کامل ديسک و صفحه پرايد
1203007مجموعه کامل ديسک و صفحه پژو 405
1203008مجموعه کامل ديسک و صفحه پژو 405 (PRE DAMPER)
1803007مجموعه کامل ديسک و صفحه پژو ROA
1503007مجموعه کامل ديسک و صفحه پيکان
1903001مجموعه کامل دیسک و صفحه تیبا pd
1903002مجموعه کامل دیسک وصفحه تیبا md
1103001بلبرینگ کلاچ پراید
1203001بلبرینگ کلاچ پژو 405
1503001بلبرینگ کلاچ پیکان
1303020میل ماهک بلند 206
1203040میل ماهک بلند 405
1203041میل ماهک طرح جدید 405
1303019میل ماهک کوتاه 206
1203039میل ماهک کوتاه 405
2003001میل ماهک بلندEF7
1203042ماهک تعویض دنده
1103028دنده برنجی پراید-تیبا
1303025دنده دیشلی 206
1203047دنده دیشلی 405
1103027دنده دیشلی پراید
1903005دنده دیشلی تیبا
1103029دنده برنجی 1
1103030دنده برنجی 2
1103031دنده برنجی 3و4
1103032ست دیشلی بدون دنده پراید