لیست سوخت آما (قطعات اصلی موتوری )

1106009واشر درب سوپاپ پراید
1106011واشر درب سوپاپ پراید یورو 4
1206005واشر درب سوپاپ پژو 405
1906005واشر درب سوپاپ تیبا
1206010واشر منیفولد پژو 405 تک سوز
1206011واشر منیفولد پژو 405 دو گانه سوز